Historia

Yoga går mer än 5000 år tillbaks i tiden. Yogan har sin historia från hinduismen som härstammar från Indien. Yogan har som mål att utveckla indvidens självkännedom som senare skall leda till en andlig utveckling. Genom rutinmässig yogautövning är målsättningen att bygga upp kroppen för att öka en medvetenhet om hur kroppen och psyket mår. Spänningar beteenden, och känslor, detta styr och påverkar dig på flertalet sätt.  Utöver dessa punkter ingår också moraliska och etiska regler i yogan. Att man släpper fram det individuella jaget för att förstå det absoluta medvetandet.

Det är svårt att veta hur yogautövandet såg ut för femtusen år sedan. Vi kan endast föreställa oss hur det gick till när männen och kvinnorna satt i sina grottor och vid höga bergstoppar när de utforskade den yttre och den inre världen med hjälp av kroppsövningar, andning, djup meditation och andra tekniker. Det  man kunnat se genom åren som gåt är att yogan hela tiden anpassas, förnyas och inte minst utvecklas.

Yogan kommer till väst

Yogan anlände till väst i slutet av 1800-talet och hundra år senare kan vi se hur bara några få år nu i slutet av 1900-talet inneburit en fullständig och fenomenal yogisk renässans i både öst och väst. Nya yogaformer förökar sig med stor genomslagskraft varje år. Yogan har blivit ett experiment som kan kombineras med kampsport, religon, idrott, och en hel del annat. Det finns idag en mänga olika yoga former som tex finns Fitnessyoga,  Pilatesyoga, Diskoyoga, Kristen Yoga. En del av de nya yogaformerna har ett stort inslag från traditionerna, en del andra former fokuserar snarare på fysisk träning med några få inslag av meditation och yoga.

Människor idag behöver mer än någonsin såväl fysisk som mental träning. Till Sverige kom den fysiska yogan först i mitten på 1990-talet. Även i Sverige, är det fler och fler som verkligen tränar yoga i Sverige, och många är intresserade. Det finns över ca 300 000 yogautövare i Sverige idag